தமிழர் மரபு இயற்கை அங்காடி

what we do

about us

எங்களிடம் வெதியல் உரமற்ற அரிசி வகைகள்,சிறுதானியங்கள்,ஆரோக்கிய மூலிகை பொடிகள்,இயற்க்கை உணவு பற்றிய புத்தகங்கள், மளிகைப்பொருட்கள், மரச்செக்கு எண்ணெய் வகைகள், பாரம்பரிய விதைகள், மூலிகைப்பொருட்கள் கிடைக்கும்.

read more

about us

what we offer

varieties of rice


We have the rice varieties of non-fermented rice

Tamilar Marabu Ankadi shop is the leading supplier of first quality agmark rice in Karaikudi. Our main vision is to produce a high quality material to all our customers throughout the year.

Quality is the first choice of Tamil Marabu Ankadi shop. We supply only first quality agmark rice. Rice will be provided at mill rate itself for all bulk orders such as marriage, festivals, canteen or any other event.

varieties of rice

what we offer

Millets


We have the varieties of Millets

The first place in healthy foods that were eaten by our ancestors is the small ones. Minorities are considered as the royal cuisine of our traditional food system.

These small ones are the rice of the rice we eat today. These are the type of grain grown like paddy. Minor grains smaller than the rice level are short-lived.

varieties of Millets

what we offer

varieties of Groceries


We have the rice varieties of non-fermented rice

A grocery store or grocer's shop is a retail shop that primarily sells food. A grocer is a bulk seller of food.

Grocery stores also offer non-perishable foods that are packaged in bottles, boxes, and cans; some also have bakeries, butchers, delis, and fresh produce. Large grocery stores that stock significant amounts of non-food products, such as clothing and household items, are called supermarkets. Some large supermarkets also include a pharmacy, and customer service, redemption, and electronics sections.

varieties of Groceries

what we offer

Chekku Oil

Pioneers in the industry, we offer coconut oil , cooking oil , edible oil , rotary oil , cold press oil and peanut oil from India.

Chekku Oil

what we offer

Traditional seeds


We have the Traditional seeds

Traditional Vegetable seedsAll Organic Traditional Vegetable seeds available Here.Kitchen Terrace Poly House Gardening KIT. Super seedsBest for home

Traditional seeds

what we offer

Mulikaipporutkal

Pioneers in the industry, we offer coconut oil , cooking oil , edible oil , rotary oil , cold press oil and peanut oil from India.

Mulikaipporutkal

latest news

our Services

  • varieties of rice

    We have the rice varieties of non-fermented rice

  • Varieties of Groceries

    The first place in healthy foods that were eaten by our ancestors is the small ones. Minorities are considered as the royal cuisine of our traditional food system.

  • Chekku Oil

    Ioneers in the industry, we offer coconut oil , cooking oil , edible oil , rotary oil , cold press oil and peanut oil from India.